Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Thiết bị mạng Planet (12 Sản phẩm)
Planet GSW-2400HPS Planet FGSD-1008HPS Planet FGSW-2624HPS4 Planet FGSW-2624HPS Planet SGS-6340-16XR Planet XGS-6350-12X8TR Planet SGS-6341-16S8C4XR Planet SGS-6341-24P4X Planet GS-5220-48T4X Planet GS-5220-44S4C Planet WGSW-24040 Planet SGS-6341-24T4X
Planet GSW-2400HPS
Liên hệ vnđ
Planet FGSD-1008HPS
Liên hệ vnđ
Planet FGSW-2624HPS4
Liên hệ vnđ
Planet FGSW-2624HPS
Liên hệ vnđ
Planet SGS-6340-16XR
Liên hệ vnđ
Planet XGS-6350-12X8TR
Liên hệ vnđ
Planet SGS-6341-16S8C4XR
Liên hệ vnđ
Planet SGS-6341-24P4X
Liên hệ vnđ
Planet GS-5220-48T4X
32,140,000 vnđ
Planet GS-5220-44S4C
28,426,000 vnđ
Planet WGSW-24040
9,731,000 vnđ
Planet SGS-6341-24T4X
16,634,000 vnđ