CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Tổng đài & điện thoại

WP820 - Điện Thoại IP Wifi Grandstream

WP820

(5/5)

Liên hệ

GXV3380 - Điện Thoại IP Video Grandstream

GXV3380

Liên hệ

1 Năm

GXV3370 - Điện Thoại IP Video Grandstream

GXV3370

Liên hệ

1 Năm

GXV3275 - Điện thoại IP Video Grandstream

GXV3275

Liên hệ

1 Năm

GXV3350 - Điện Thoại IP Video Call Grandstream

GXV3350

(5/5)

Liên hệ

GXP1630 - ĐIỆN THOẠI IP Grandstream

GXP1630

Liên hệ

1 Năm

GXP1620 - ĐIỆN THOẠI IP Grandstream

GXP1620

Liên hệ

GXP1615 - ĐIỆN THOẠI IP Grandstream

GXP1615

Liên hệ

GXP1610 - ĐIỆN THOẠI IP Grandstream

GXP1610

Liên hệ

1 Năm

GXP1450 - ĐIỆN THOẠI IP Grandstream

GXP1450

(5/5)

Liên hệ

GXP2170 - Điện Thoại IP Grandstream

GXP2170

Liên hệ

1 Năm

GXP2160 - Điện Thoại IP Grandstream

GXP2160

Liên hệ

1 Năm