Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Tổng đài và điện thoại (32 Sản phẩm)
VC200 Hệ thống Hội nghị truyền hình VC500 Điện thoại hội nghị Yealink VC800 Điện thoại hội nghị Yealink VC800- Multipoint Điện thoại hội nghị Yealink CP920 Điện thoại hội nghị Yealink CPE90 Micro mở rộng