CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Unifi Access Point Indoor

AP Type

Antenna

Tính năng

UAP-AC-IW UNIFI Access Point AC In-Wall

UAP-AC-IW

(5/5)

Liên hệ

UAP-AC-PRO UNIFI Access Point AC Pro

UAP-AC-PRO

(5/5)

Liên hệ

UAP-AC-M-PRO UNIFI ccess Point AC Mesh Pro

UAP-AC-M-PRO

(5/5)

Liên hệ

UAP-AC-M UNIFI Access Point AC Mesh

UAP-AC-M

(5/5)

Liên hệ

UAP-AC-LR UNIFI Access Point AC Long-Range

UAP-AC-LR

(5/5)

Liên hệ

UAP-AC-HD UNIFI Access Point AC HD

UAP-AC-HD

(5/5)

Liên hệ

UAP-BeaconHD UNIFI Access Point BeaconHD

UAP-BeaconHD

(5/5)

Liên hệ

UWB-XG UNIFI WiFi BaseStation XG

UWB-XG

(5/5)

Liên hệ

UAP-FlexHD UNIFI Access Point FlexHD

UAP-FlexHD

(5/5)

Liên hệ

UAP-IW-HD UNIFI Access Point In-Wall HD

UAP-IW-HD

(5/5)

Liên hệ

U6-LR UNIFI Access Point U6 LR

U6-LR

(5/5)

Liên hệ

U6-Lite Unifi Access Point U6 Lite

U6-Lite

(5/5)

Liên hệ

Bộ phát wifi unifi indoor