CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Video Conference

CS-KITPRO-K9 - Cisco Webex Room Kit Pro

CS-KITPRO-K9

(5/5)

Liên hệ

CS-KITPLUS-K9 - Cisco Webex Room Kit Plus

CS-KITPLUS-K9

(5/5)

Liên hệ

CS-KIT-MINI-K9 - Cisco Webex Room Kit Mini

CS-KIT-MINI-K9

(5/5)

Liên hệ

CS-ROOM-USB-K9 - Cisco Webex Room USB

CS-ROOM-USB-K9

(5/5)

Liên hệ

CP-ROOM-C-K9= Cisco Webex Room Phone

CP-ROOM-C-K9=

(5/5)

Liên hệ

CS-DESKPRO-K9 - Cisco Webex Desk Pro

CS-DESKPRO-K9

(5/5)

Liên hệ

CS-DESK-K9 - Cisco Webex Desk

CS-DESK-K9

(5/5)

Liên hệ

CS-DESKMINI-K9= - Cisco Webex Desk Mini

CS-DESKMINI-K9=

(5/5)

Liên hệ

CD-DSKH-HUB-C-K9 - Cisco Webex Desk Camera

CD-DSKH-HUB-C-K9

(5/5)

Liên hệ

CD-DSKCAM-C-WW - Cisco Webex Desk Camera

CD-DSKCAM-C-WW

(5/5)

Liên hệ

RALLY BAR - Thiết bị hội nghị Logitech Rally Bar

RALLY BAR

(5/5)

Liên hệ

RALLY PLUS - Thiết bị hội nghị Logitech Rally Plus

RALLY PLUS

(5/5)

Liên hệ