CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình Loopback Interface trên Router và Switch của Cisco

Hướng dẫn cấu hình Loopback Interface trên Router và Switch của Cisco

Loopback Interface là giao diện ảo có thể được tạo trong thiết bị mạng và hoạt động giống như giao diện vật lý.

Loopback interface có thể được cấu hình trên bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch của Cisco và có nhiều công dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chúng là gì, chúng có thể được cấu hình như thế nào và chúng hữu ích như thế nào trong mạng IP hiện đại.

Loopback Interface là gì ?

Loopback interface là một thực thể logic có thể được tạo trong bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch. Khi được tạo, nó có nhiều đặc điểm giống như cổng Lớp 3 trên bộ định tuyến hoặc Giao diện ảo chuyển mạch (SVI) trên bộ chuyển mạch. 

Nó có thể được chỉ định một địa chỉ IP, nó có được một địa chỉ MAC ảo và nó có thể là cả nguồn và đích của việc truyền dữ liệu với các thực thể mạng khác. 

Điều duy nhất nó thiếu, so với cổng Lớp 3 vật lý trên bộ định tuyến, là khả năng được kết nối với mạng con có thêm máy chủ.

Cấu hình Loopback Interface trên Router Cisco

Điều đầu tiên cần làm là đưa ra lệnh loopback interface trong chế độ cấu hình toàn cầu để tạo loopback interface. Lưu ý đầu ra dòng lệnh sau:

R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface loopback ?
  <0-2147483647>  Loopback interface number
R1(config)#interface loopback

Mỗi interface loopback được gán một số interface loopback. Số này có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 2147483647. 

Về mặt lý thuyết, bạn có thể tạo nhiều interface loopback như vậy trên bộ định tuyến. Tuy nhiên, bạn sẽ nhanh chóng hết bộ nhớ và tài nguyên CPU trên thiết bị trước khi bạn gần tạo được nhiều tài nguyên như vậy.

Hãy tạo một loopback interface với số giao diện là 1:

R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#
*Jan  4 09:39:01.352: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to up

Tiếp theo cấu hình một địa chỉ IP trên loopback interface này:

R1(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

Xem tất cả giao diện trên Router này:

R1#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0         10.255.1.235    YES NVRAM  administratively down down   

GigabitEthernet0/1         192.168.12.1    YES NVRAM  up                    up     

Loopback0                  1.1.1.1         YES NVRAM  up                    up     

Loopback1                  192.168.100.1   YES manual up                    up     

Chúng ta thấy tất cả các giao diện trên bộ định tuyến, bao gồm giao diện vật lý và loopback, cũng như địa chỉ IP được chỉ định của chúng.

Cấu hình Loopback Interface trên Switch Cisco

Một interface loopback có thể được cấu hình trên một Switch Cisco theo cách rất giống nhau. Các lệnh gần như giống hệt nhau. Các lệnh sau tạo một loopback với số giao diện là 1 và gán địa chỉ IP cho nó

SW1(config)#interface loopback 1

SW1(config-if)#địa chỉ ip 10.10.10.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#exit

Chúng ta có thể xác minh rằng loopback đã được định cấu hình chính xác bằng lệnh sau:

SW1#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up     

GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up     

GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up     

GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  up                    up     

GigabitEthernet1/0     unassigned      YES unset  up                    up     

GigabitEthernet1/1     unassigned      YES unset  up                    up     

Loopback1              10.10.10.1      YES manual up                    up     

Vlan500                192.168.1.1     YES manual down                  down   

Tại thời điểm này, Switch được cấu hình với interface loopback và SVI được định cấu hình bằng địa chỉ IP. Phần còn lại của các giao diện đang hoạt động như các cổng chuyển mạch, tức là chỉ ở Lớp 2.

Chúng ta có thể xác minh rằng loopback interface đang hoạt động chính xác bằng cách ping nó như sau: 

SW1# ping 10.10.10.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Những điều đặc biệt của Loopback Interface 

  • loopback interface sẽ không ngừng hoạt động nếu rút cáp hoặc giao diện vật lý bị lỗi.
  • Lưu lượng được gửi từ và đích đến chính thiết bị mạng có thể được gửi và nhận bằng địa chỉ IP của loopback interface thay vì địa chỉ của giao diện vật lý mà lưu lượng khác đi qua.
  • loopback interface có thể được sử dụng để liên lạc trực tiếp với thiết bị được định cấu hình bằng Telnet, SSH hoặc các giao thức liên lạc khác, miễn là ít nhất một trong các giao diện vật lý trên thiết bị đang hoạt động.

Các trường hợp sử dụng Loopback Interface

Các đặc điểm trên làm cho các loopback interface rất hữu ích cho các hoạt động của mặt phẳng điều khiển và bảo trì mạng. Một số ứng dụng hữu ích nhất của loopback interface bao gồm:

  • Quản lý thiết bị mạng – Quản trị viên có thể liên lạc với các thiết bị mạng bằng CLI hoặc giao diện quản lý web bằng cách kết nối trực tiếp với địa chỉ IP được gán cho loopback interface của thiết bị.
  • Giao thức định tuyến – Nhiều giao thức định tuyến, chẳng hạn như OSPF, EIGRP và BGP, sẽ sử dụng địa chỉ loopback của bộ định tuyến và bộ chuyển mạch L3 để gán ID bộ định tuyến, ID này xác định duy nhất thiết bị đó trong miền định tuyến.
  • Địa chỉ nguồn và đích để giám sát mạng – Nhiều hệ thống giám sát mạng sử dụng SNMP, Netflow hoặc IPSLA có thể sử dụng giao diện vòng lặp để gửi và nhận dữ liệu giám sát. Vòng lặp cũng có thể được sử dụng để đo điểm chuẩn ping và theo dõi tuyến đường trong mạng để kiểm tra, kiểm tra và quan sát mạng.

Lưu ý rằng hầu hết việc sử dụng các loopback interface đều phải thực hiện với việc bảo trì, giám sát và bảo trì mạng. Người dùng cuối sẽ hiếm khi bắt gặp bất kỳ cách sử dụng nào đối với loopback interface trên thiết bị mạng và họ cũng sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ lợi ích trực tiếp nào từ việc triển khai chúng.

Hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn hiểu hơn về cấu hình LoopBack Interface trên Switch và Router của Cisco. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gặp khó khăn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ thêm.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• Điện thoại: 02432012368

• Hotline: 098 115 6699

 Email: info@datech.vn

• Website: https://datech.vn